Постанова КГС ВС від 09.09.2020 № 910/10458/19:Суддя-доповідач: Берднік І.С.http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91622204 Суд, відхиляючи клопотання ПАТ про відкладення розгляду справи за відсутності поважних причин та розглянувши справу по суті в першому судовому засіданні без участі представника відповідача, не врахував обмеження, встановлені Постановою КМУ від 11.03.2020 № 211, положення процесуального законодавства, а також принципи рівності учасників судового процесу, змагальності сторін та фактично позбавив позивача можливості ефективно скористатися своїми процесуальними правамиКлючові тези: Щодо доводів, наведених ПАТ «Центренерго» у касаційній скарзі, про розгляд справи в суді першої інстанції за відсутності представника відповідача необхідно зазначити таке.З огляду на матеріали справи протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.03.2020.Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 16.03.2020 № 215) відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020, на усій території України з 12.03.2020 до 03.04.2020 установлено карантин та введено обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування громадян, режиму роботи транспорту тощо.18.03.2020 на адресу суду першої інстанції надійшло клопотання ПАТ «Центренерго» про відкладення розгляду справи, оскільки відповідач бажає скористатися своїм процесуальним правом на участь у судовому засіданні, проте позбавлений такої можливості у зв`язку з карантинними заходами. При цьому відповідач послався на зазначену Постанову Кабінету Міністрів України та обставини того, що наказом ПАТ «Центренерго» від 16.03.2020 № 7 у роботі цього товариства з 17.03.2020 до 03.04.2020 запроваджено карантин.За змістом статті 13 ГПК судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.Відповідно до частини 1 статті 202 ГПК неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.Частиною 2 статті 202 ГПК визначено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з підстав, зокрема першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.Суд першої інстанції, відхиляючи клопотання ПАТ «Центренерго» про відкладення розгляду справи за відсутності поважних причин та розглянувши справу по суті в першому судовому засіданні без участі представника відповідача, не врахував зазначені обмеження, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, положення процесуального законодавства, а також принципи рівності учасників судового процесу, змагальності сторін та фактично позбавив позивача можливості ефективно скористатися своїми процесуальними правами, у тому числі подавати докази, брати участь у судовому засіданні та у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.Зазначені порушення судом першої інстанції норм процесуального права залишилися поза увагою суду апеляційної інстанції.Наведене свідчать про порушення судами попередніх інстанцій принципу рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, а також змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, як основних засад судочинства, встановлених пунктами 1, 3 частини 2 статті 129 Конституції України.Відповідно до статті 236 ГПК судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.За змістом частини 1 статті 237 ГПК при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема, такі питання: чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин.Зазначені порушення судами норм процесуального права, на які посилається у касаційній скарзі ПАТ «Центренерго», унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.У зв`язку з наведеним, рішення судів першої та апеляційної інстанцій зазначеним вимогам процесуального закону не відповідають, оскільки суди не дослідили належним чином зібрані у справі докази та не встановили пов`язані з ними обставини, що входили до предмета доказування, необґрунтовано відхилили клопотання відповідача щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, отже, судові рішення не можна визнати законними і обґрунтованими.Канал ЦДСП у "Telegram": https://t.me/cdoslidzennasp